Saturday, February 6, 2010

ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ
ಪ್ರೀತಿಯೆ೦ಬುದು ಮೋಹವೆ ಕಾಣ

ಜಗಳವು ಬೇಕು ಉಳಿಸಲು ತ್ರಾಣ

ಸಿಹಿ-ಕಹಿಯೆ೦ಬುದು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ

ಜೀವನ ನೀತಿಯೆ೦ಬುದ ಕಾಣ


ಹೇಳಲೆ ನಿಮಗೊ೦ದು ಗುಟ್ಟು

ನಮ್ಮ ಸ೦ಸಾರದ ಎಡವಟ್ಟು
ಜಗಳವೆ ಇದರ ಪಟ್ಟು

ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡೆಯುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಟುನನ್ನವಳು,

ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾಳೆ ನನ್ನ ತಲೆ

ಯಾಕೆ೦ದರೆ

ಅವಳು ಉರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಒಲೆ.

1 comment:

  1. ಹೆ ಹೆ ಹೆ! ತಮಾಷೆಯಾಗಿದೆ :)

    ReplyDelete