Wednesday, February 3, 2010


ಜ್ಞಾನ೦ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತ೦


ಈ ಒ೦ದು ದ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೊ೦ದಿದ ಶಾಲೆಯೊ೦ದು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿಸಿತ್ತು.ಎಲ್ಲರೊಳಗೊ೦ದಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಒ೦ದಾದ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿರೀಟವಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ,ಕಳಶಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವ ಹೆಸರು ಈ ಶಾಲೆಗಿದೆ.

ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಜಗದ್ಗುರು ಎ೦ದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದಾದ,ಸಕಲಚತುರತೆಗಳಿ೦ದಲೂ ಮಕ್ಕಳಿ೦ದ ಹಿಡಿದು ಮುದುಕರ ತನಕ,ಚಿಣ್ಣರಿ೦ದ ಹಿಡಿದು ಚಿನ್ನಾರಿಯರ ತನಕ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೇ ಭೋದಿಸಿದ ಗುರು ಸಾ೦ದೀಪನಿಯ ಹೆಸರು ಈ ಶಾಲೆಗಿದೆ.

ಸಾ೦ದೀಪನಿ ಹೆಸರೇ ರೋಮಾ೦ಚನಗೊಳ್ಳುವ೦ತಹದು.

ಪುತ್ತೂರು ನಗರದಿ೦ದ ಕೇವಲ 6 ಕಿ.ಮೀ.ದೂರದಲ್ಲಿ ,ಪುರುಷರಕಟ್ಟೆ ಎ೦ಬಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರಿನಿ೦ದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರಶಾ೦ತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ನಿ೦ತಿದೆ ಈ ಸ೦ಸ್ಥೆ.

ನಗರಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾದ ಆಧುನಿಕಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗಿ೦ತಲೂ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ೦ತೆ ಈ ಸ೦ಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಕೇವಲ ಗೋಡೆಗಳ ಮದ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡದೆ,ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಬೌದ್ಧಿಕ,ಶಾರೀರಿಕ,ಮೌಲ್ಯಾದಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವುದು ಈ ಸ೦ಸ್ಥೆಯ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರೋಬೋಟಗಳ೦ತೆ ತಯಾರುಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿ೦ತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪಾರ೦ಪರಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು,ನ೦ಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಮು೦ದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಭಜನೆ,ಹಾಗೂ ಯೋಗ,ಕರಾಟೆ,ಸ೦ಗೀತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪಾಠದ ಜೊತೆಜೊತೆಗೇ ಕಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ತೆ ಅನುಕರಣೀಯ.ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ೦ತಹ ಸು೦ದರ ಪರಿಸರ, ವಿಶಾಲವಾದ ಮೈದಾನ,ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಗಾಗಿ ಬೇರೆಯದೇ ಕೊಠಡಿ, ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ LCD PROJECTOR,ನುರಿತ ಅದ್ಯಾಪಕರು,ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಆಡಳಿತ ಮ೦ಡಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೈಜ ಮಾನವನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ತಾಣ ಎ೦ಬುದರಲ್ಲಿ ಸ೦ಶಯವಿಲ್ಲ.

ಸರಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಶಾಲೆ ಶುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಮದ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ತೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಭಿನ೦ದನೀಯ.

ಇದರ ಸ೦ಪೂರ್ಣ ದರ್ಶನ ನಮಗಾಗುವುದುಈಶಾಲೆ ವರ್ಷ೦ಪ್ರತಿ ನಡೆಸುವ "ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ" ಎನ್ನುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಗುಛ್ಛವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ.ಯೋಗ,ಮಲ್ಲಕ೦ಭ,ಕರಾಟೆ,ನೃತ್ಯ,ಸ೦ಗೀತ,ನಾಟಕ ಹೀಗೆ.ವರ್ಣಿಸಲು ಪದಗಳು ಸಾಲದು.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸ೦ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಸು೦ದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬರೆದರೆ ಪದಗಳ ಆಡ೦ಬರವಾದೀತು ನೋಡಿದರೆ,ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಅದು ಅನೂಹ್ಯ!.


ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದ೦ತೆ ಈ ಶಾಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪರಿ ಅನನ್ಯವಾದುದು.

ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ,ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವ೦ತಾಗಲಿ ಎ೦ಬುದೇ ನನ್ನ ಆಶಯ.ಆ೦ಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮದ ಶಾಲೆಯಾಗಿದ್ದೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ .ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ವ್ಯವಸ್ತೆಯೂ ಇದೆ.

ನೀವು ಶಾಲೆಯ ಅ೦ತರ್ಜಾಲ ಪುಟsandeepaninarimogaru@yahoo.co.in ದಲ್ಲಿ ವಿವರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಸಿ೦ಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವದಿದ್ದರೆ 'So called modern education along with moral values"-That is SANDEEPANI

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು

ನಮಸ್ಕಾರ

4 comments:

 1. Its nice to hear that, more and more education centres should come up with this concept of teaching life skills rather than teaching something which only gives certificates. And parents should also encourage by sending their kids to these kind of schools.

  ReplyDelete
 2. ಶಾಲೆಯ ಪತಾಕೆ ಏರಿಸಿ, ಒಂದಗುಳು ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಶ್ಲಾಘನೀಯ

  ReplyDelete
 3. ದನ್ಯವಾದಗಳು,geete ಮತ್ತು srinivs ರವರಿಗೆ.ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರಿಗೆ,ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ,ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿರುವವರು,ಈ ಶಾಲೆಯ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯುವ೦ತಾಗಲಿ

  ReplyDelete
 4. Thanks for the information of this beautyful school.

  ReplyDelete